Kasacja pojazdów

kasacja pojazdów

Złomowanie

Firma BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe jako STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW P/31 posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na złomowanie pojazdów i wydawanie zaświadczeń.

Złomujemy samochody zarówno kompletne jak i niekompletne, osobowe, dostawcze, ciężarowe a także autobusy, przyczepy, motocykle i motorowery. Spełniamy wszelkie wymogi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony Środowiska.

Za złomowanie pojazdu nasza firma nie pobiera żadnych opłat.
Pojazdy przeznaczone do demontażu są dostarczane przez klientów, lub odbierane przez naszą firmę własnym transportem z miejsc dotychczasowego postoju. Transport pojazdu przeznaczonego do złomowania w naszej firmie jest bezpłatny.

Za każdy kompletny pojazd PŁACIMY GOTÓWKĄ po indywidualnym uzgodnieniu ceny z właścicielem pojazdu. Wydajemy  stosowne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania.
Przez pojęcie „pojazd kompletny” rozumie się co najmniej 90% masy pojazdu z zachowaniem wszystkich istotnych elementów pojazdu.

Co jest potrzebne do złomowania pojazdu?

 • dowód rejestracyjny (lub w przypadku zaginięcia dowodu lub jego zabrania przez Policję należy przedstawić ksero dowodu rejestracyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wydział Komunikacji lub zaświadczenie wystawione przez Wydział Komunikacji dotyczące danych identyfikacyjnych pojazdu wystawione celem złomowania)
 • karta pojazdu jeśli była wydana
 • właściciel lub właściciele (jeśli w dowodzie występuje więcej niż jedna osoba)   z dowodami osobistymi
 • umowa kupna lub faktura zakupu pojazdu jeśli aktualny właściciel zakupił pojazd ale nie zdążył go jeszcze przerejestrować na siebie
 • sądowe nabycie spadku w przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela pojazdu
 • dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem
 • pieczątka firmowa jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę
 • tablice rejestracyjne

Następstwa zezłomowania pojazdu

Po przyjęciu pojazdu przez naszą firmę klient otrzymuje:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub odpowiednio zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu (oba zaświadczenia uprawniają do wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji)
 • unieważniony dowód rejestracyjny
 • unieważnioną kartę pojazdu (jeśli była wydana)
 • unieważnione tablice rejestracyjne
Klient po otrzymaniu w/w dokumentów ma obowiązek w ciągu 30 dni zgłosić się do Wydziału Komunikacji w którym auto było zarejestrowane w celu jego wyrejestrowania.
Klient po wyrejestrowaniu pojazdu ma prawo złożyć wniosek do ubezpieczalni, z którą zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o zwrot niewykorzystanej składki OC pojazdu.

Cennik skupu pojazdów

Dla każdego pojazdu – aut osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych i innych – cena skupu ustalana jest indywidualnie.