O firmie

BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe  Marek Siciński Sp. z o.o. Siedziba firmy mieści się w Kiełczynku nr 31 na terenie gminy Książ Wlkp. – woj. wielkopolskie.

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • złomowanie pojazdów
 • pomoc drogową
 • transport ciężarowy
 • skup złomu stalowego i metali kolorowych
 • wynajem sprzętu specjalistycznego
 • usługi demontażu obiektów (wyburzenia, roboty ziemne)
 • wywóz odpadów stałych
 • wynajem kontenerów do gromadzenia złomu lub odpadów
 • handel surowcami wtórnymi
 • skup – sprzedaż samochodów
 • usługi koparką i ładowarką
 • przyjmujemy gruz
 • usługi regeneracji maszyn i urządzeń

Firma BeMarS Przedsiębiorstwo Recyklingowe  Marek Siciński Sp. z o.o. jako STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW P/31 posiada zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego  na złomowanie pojazdów i wydawanie zaświadczeń.

Złomujemy samochody zarówno kompletne jak i niekompletne, osobowe, dostawcze, ciężarowe a także autobusy, przyczepy, motocykle i motorowery. Spełniamy wszelkie wymogi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony Środowiska.

Za złomowanie pojazdu nasza firma nie pobiera żadnych opłat.
Pojazdy przeznaczone do demontażu są dostarczane przez klientów, lub odbierane przez naszą firmę własnym transportem z miejsc dotychczasowego postoju. Transport pojazdu przeznaczonego do złomowania w naszej firmie jest bezpłatny.

Za każdy kompletny pojazd PŁACIMY GOTÓWKĄ od 100 do 500 zł lub po indywidualnym uzgodnieniu ceny z właścicielem pojazdu. Stosowne dokumenty potrzebne do wyrejestrowania wydajemy bezpośrednio na miejscu przy odbiorze auta.

Przez pojęcie “pojazd kompletny” rozumie się co najmniej 90% masy pojazdu z zachowaniem wszystkich istotnych elementów pojazdu.

W przypadku niedostarczenia do Stacji Demontażu wszystkich potrzebnych dokumentów (wymienione niżej) firma nasza oferuje możliwość bezpłatnego przechowywania pojazdu na terenie firmy do czasu uregulowania wszystkich formalności.

Partnerzy

CarPort Sp. z o.o. to Pierwsze Polskie Centrum Remarketingu pojazdów, które w pełni profesjonalnie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk światowych, a także nowoczesnych systemów informatycznych z powodzeniem wspiera swoich Dostawców, przejmując na swoje barki wszelkie czynności związane z szybką i przejrzystą sprzedażą pojazdów. Posiadamy dużą zweryfikowaną bazę stałych odbiorców w kraju i zagranicą, zapewniając uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych.

Nasz system zapewnia maksymalizację wartości rezydualnej niezależnie od formy finansowania floty. Jest bezpieczny i transparentny, pozwala w pełni udokumentować każdy element przeprowadzanej transakcji i cenę sprzedaży. Opiera się o rzetelną wycenę niezależnych rzeczoznawców, a nasz Dostawca zawsze otrzymuje pełen raport z przeprowadzonej aukcji, gdzie zawarte są szczegóły przeprowadzonej licytacji.

Wszelkie działania CarPortu zmierzają do wsparcia pracy związanej z wycofaniem eksploatowanych pojazdów, lecz nie pozbawiają Dostawcy decyzyjności w tym procesie. To zarządzający flotą decydują o cenach minimalnych i ostatecznie o tym czy, uzyskana kwota jest satysfakcjonująca. Reasumując system CarPort pozwala zarządzać aktywnie całym procesem dbając także o bezpieczeństwo ekonomiczne właścicieli flot określając system wynagrodzenia jako prowizję success fee.

Zapraszamy do współpracy:
Marcin Korzeniewski
Kierownik ds. Kluczowych Dostawców
Więcej informacji na: www.car-port.pl